Yrityksen tarina

Yrityksen tarina

Vuonna 1977 kaksi juuri valmistunutta rakennusalan Diplomi-insinööriä perustivat rakennusalan konsultointitehtäviin tähtäävän yrityksen nimeltä Rakentamistaloudellinen Insinööritoimisto Oy.

Vuonna 1978 DI Juhani Ylhäinen ja rakennuspiirtäjä Merja Ylhäinen lunastivat toisen perustajaosakkaan pois yhtiöstä ja Merja Ylhäinen aloitti yhtiön nimissä Porissa asemakaavoitukseen liittyvät piirtämistehtävät sekä sittemmin Lahdessa pientalojen suunnittelutehtävät. Yhtiön nimi muutettiin Rakennustekninen Insinööritoimisto Oy:ksi.

Vuonna 1999 osakkaiden ostettua Espoosta entisen maatilan rakennuksineen päätettiin lopettaa pientalojen suunnittelutehtävät ja kunnostaa tilan entinen navetta-/puimalarakennus koirahoitolatoimintaan soveltuvaksi sekä käynnistää koirahotellitoiminta. Aputoiminimeksi rekisteröitiin Lemmikkien Lomakoti Candidas ja yhtiön nimi muutettiin Ylhäinen Team Oy:ksi.

Vuonna 2012 lopetettiin koirahoitolan pitäminen ja rakennus kunnostettiin varastohotellitoimintaan soveltuvaksi. Aputoiminimeksi rekisteröitiin Nupurin Varastotilat.

Vuonna 2015 Juhani Ylhäisen jäädessä eläkkeelle päätyöstään YIT Rakennus Oy:n hankekehitysjohtajana, aloitettiin rakennusalan konsultointi keskittyen kiinteistöjen kehittämistehtäviin.

Vuonna 2018 tehtiin sukupolvenvaihdos, jossa yhteydessä Tatu Ylhäinen tuli yhtiön osakkaaksi 48 % osuudella Merja Ylhäisen jäädessä pois yhtiön toiminnasta. Rekisteröitiin aputoiminimeksi Lahden Varastotilat Lahden alueella tapahtuvaa liiketoimintaa varten sitten, kun Lahdesta on löydetty sopivat toimitilat. Päätettiin aloittaa myös pienimuotoinen tarvikemyynti sekä vuokralaisten hylkäämien varastojen irtaimistojen myynti, jota voidaan laajentaa käsittämään myös satunnaisten tavaraerien osto- ja myyntitoiminta.

YRITYKSEN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA KESKITTYY PIENVARASTOTILOJEN VUOKRAUKSEEN ESPOOSSA JA LAHDESSA SEKÄ SIIHEN LIITTYVIIN OHEISTOIMINTOIHIN.